Letterpress

Letterpress Tools Letterpress Tilbehør Letterpress Printing Plates
Letterpress Tools Letterpress Tilbehør L Printing Plates
Letterpress Inks Letterpress Papir .
Letterpress Inks Letterpress Papir .
. . .
. . .

Hvordan bruke Letterpress.

 

Letterpress er et verktøy som brukes for å prege et mønster i papiret. Letterpress Papir og Konvolutter

er spesiallaget for bruk i Letterpress, og preget mønster kommer tydelig frem på dette papiret.

Ved å bruke Letterpress Ink i tillegg, kan man også få et preget trykk med farge.

 

Åpne Letterpress Rull på maling

Åpne Letterpress og plasser en

printing plate  (med lim) på det klare lokket.

Ha maling på brayeren og rull jevnt lagt

på din Printing plate.

Plasser papiret på basen Rull igennom

Plasser Letterpress papiret på ønsket plass

på Letterpress-basen.

 

Lukk lokket og rull Letterpress igjennom Epic Six. 

 

 

For å lage flere like trykk, f.eks. invitasjoner,brukes "Paper Placement Guides". Dette er små sorte firkanter man fester

 rundt arket når det er i ønsket posisjon,og gjør det enkelt å få trykk på samme sted hver gang. 

Letterpress kan selvfølgelig også brukes uten maling.

 

For å se en demostrasjon av Letterpress, gå inn på http://lifestylecrafts.com/videos.aspx